Kumppanit

Tavarantoimittajat

Ympäröivään maailman vaikuttaminen ei ole soolosuoritus, vaan joukkuelaji. Siksi yhdessä toimiminen on menestyksemme kannalta erityisen tärkeää. Haluamme olla ylpeitä kaikista kumppaneistamme ja haluamme, että myös he voivat olla ylpeitä meistä.

Tavarantoimittajat ovat yksi tärkeä kumppani toimitusketjussamme. Kotipizzan työ esimerkiksi ilmastopäästöjen vähentämiseksi tai ihmisoikeuksien tukemiseksi olisi lähes mahdotonta ilman innovatiivisiaja vastuullisuuteen sitoutuneita raaka-aineiden tuottajia.

Kotipizzassa on käytössä toimintaohje tavarantoimittajille ja muille kumppaneille (Supplier Code of Conduct). Tarkoituksena on vahvistaa hyvän liiketoimintatavan, ihmisoikeuksien, työlainsäädännön, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista Kotipizzan arvoketjussa. Odotamme vastuullista toimintaa kaikilta kumppaneiltamme ja noudatamme samoja eettisiä periaatteita myös omassa toiminnassamme. Toimintaohje on luotu konkreettiseksi työkaluksi ohjaamaan kumppaneidemme toimenpiteitä ja päätöksiä. Voit tutustua ohjeistoon täällä.

Orkla-konserni

Kotipizza Group on osa norjalaista Orkla-konsernia. Vastuullisuus on tärkeässä asemassa Orklan kulttuurissa ja arvoissa. Corporate Knights Global -indeksissä Orkla on valittu maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukkoon.

Vastuullisuus vaikutti osaltaan siihen, että Orkla teki Kotipizza Groupista ostotarjouksen. Yhteiset kestävät arvot ja tavat toimia toivat yhtiömme yhteen. Yrityskauppa auttaa meitä parantamaan maailmaa suupala kerrallaan. Kotipizza Group kuuluu nyt Orklan kansainväliseen vastuullisuusverkostoon, ja yhteistyö tuo pontta vastuullisuustyöhömme myös paikallisesti. 

Orklan pyrkimys on auttaa ratkaisemaan globaaleja kestävän kehityksen haasteita. Yritykselle vastuullisuustyön keskeisiä asioita ovat ilmastonmuutoksen torjunta, terveelliset, turvalliset ja ympäristöystävälliset tuotteet, ruokahävikin vähentäminen, sademetsien suojelu ja kestävä hankinta. Orkla on asettanut vastuullisuustyölleen tavoitteet 2025 asti ja pyrkii toimimaan vastuullisuudessa edelläkävijänä alallaan Pohjoismaissa. Orklan tavoitteet huomioidaan myös Kotipizza Groupin toiminnassa.

Lue lisää osoitteesta www.orkla.com/sustainability.

Yrittäjät

Kotipizza Groupin ravintolaketjujen yrittäjät ovat tärkeä kumppani vastuullisuustyössä. Siitä suuri osa suunnitellaan yhteistyössä yrittäjien kanssa ja toteutetaan ravintoloissa. 

Yrittäjät toteuttavat erilaisia vastuullisuushankkeita myös itsenäisesti. Hyvä esimerkki on pääkaupunkiseudulla Kotipizza-yrittäjänä toimiva Ibrahim Khalil, joka johtaa neljää ravintolaa. Hän on liiketoiminnastaan saamillaan tuotoilla perustanut kotikyläänsä Bangladeshissa koulun vähävaraisille lapsille ja aikoo lisäksi rakennuttaa sinne maitotilan. Näin vastuullisuus tuo hyvää myös Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Ibrahimin hankkeista on tehty Kaksi kotimaata -dokumentti, joka voitti vuoden 2018 rohkeimman viestintäteon palkinnon. 

Plan International Suomi

Kansainvälisen lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin Suomen-osasto valikoitui Kotipizza Groupin tuen kohteeksi ensin sen vuoksi, että sen tukityö kohdistui ensisijaisesti Indonesiaan. Kotipizza-ketjulla on pitkä historia yhteistyöstä Indonesiassa, sillä olemme käyttäneet indonesialaisia ananaksia jo yli vuosikymmenen ajan. Plan International Suomi edisti Indonesiassa ennen kaikkea tyttöjen mahdollisuuksia koulutukseen, työntekoon ja yrittäjyyteen.

Indonesia-hankeen tultua päätökseen vuonna 2019 Kotipizzan tuki siirtyi uuteen kohteeseen. Tuemme 2019–2021 Ugandassa ja Etiopiassa sijaitsevis SmartUp Factory -kouluja, joissa nuoret ja nuoret aikuiset, erityisesti tytöt ja naiset, pääsevät oppimaan työelämässä tarvittavia digitaitoja ja näin rakentamaan parempaa elämää, uraa ja toimeentuloa itselleen ja yhteisöilleen.

Kotipizza Group on toteuttanut Plan International kanssa myös esimerkiksi tempauksia lapsityövoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi sekä tasa-arvon edistämiseksi antamalla Kotipizza Groupin 16-vuotiaan Netan johdettavaksi tyttöjen päivänä.

Lue Plan Internationalista lisää: plan.fi

Nenäpäivä

Nenäpäivä on vuosittainen varainkeruu- ja tiedotuskampanja, joka viihteen ja huumorin keinoin pyrkii auttamaan kehitysmaiden lapsia ja heidän perheitään pitkäkestoisessa kehitysyhteistyössä. Samalla lisätään globaalia oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Nenäpäivän tuella autetaan lapsia siellä, missä apua eniten tarvitaan. Nenäpäivän yhdeksän järjestöä, mm. Suomen UNICEF ja Punainen Risti, tekevät töitä, jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus koulutukseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin. 

Kotipizza on ollut mukana Nenäpäivässä vuodesta 2016. Nenäpäivä valittiin Kotipizzan yhteistyökohteeksi ennen kaikkea sen vuoksi, että yrittäjillä on mahdollisuus olla mukana järjestämällä nenätoimintaa ravintoloissaan.

Myös konsernin henkilöstö on osallistunut Nenäpäivään. Olemme esimerkiksi järjestäneet pizzamyyjäisiä ja tehneet Lasten asialla -biisin. Vuonna 2019 Kotipizzan ketjuohjaus jalkautui Mäntsälän Kotipizza-ravintolaan ja pyöritti sitä kommellusten saattelemana päivän ajan yrittäjän ja varsinaisen henkilökunnan viettäessä vapaa-aikaa. Kampanjaan on haastettu mukaan myös yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.

Lue Nenäpäivästä lisää: nenapaiva.fi. 

https://vimeo.com/369304922/712e4828d7