Vastuullisuus

Kotipizza Groupin missio on olla hyvien puolella. Konsernin missio ja arvot perustuvat vastuullisuudelle – sille, että toimimme oikein ja luomme hyvää itsellemme, muille ja maailmalle. Vastuullisuus on pohjana kaikelle toiminnalle ravintolaketjuissa ja niiden hallinnossa. Meille itsellemme se antaa mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä innostavissa ja kannustavissa olosuhteissa. Asiakkaillemme se tarkoittaa entistä parempaa asiakaskokemusta ja ennen kaikkea laadukasta, turvallista ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperän tunnemme.

Näillä sivuilla kerrotaan Kotipizza Groupin vastuullisuustyöstä ja sen kehityksestä. Osoituksena työmme vaikutuksista Kotipizza-ketju on valittu pohjoismaisessa Sustainable Brand Index -tutkimuksessa neljästi Suomen vastuullisimmaksi ravintolabrändiksi.

Vastuullisuus on kannattavaa liiketoimintaa

Kotipizza Groupin vastuullisuudessa on kyse arvojohtoisesta työstä. Siinä investoinnit kohdistetaan sekä vastuullisesti että taloudellisesti vaikuttaviin toimenpiteisiin. Pyrkimyksenä on luoda arvoa samaan aikaan sekä yrityksen taloudelliselle tulokselle että yhteiskunnalle, ympäristölle ja ihmisille. Tämä on yritysvastuun ytimessä. Vastuullinen liiketoiminta onkin näkemyksemme mukaan ainoa mahdollinen tapa toimia.

Alla olevaan kuvaan on koottu, millaista arvoa toiminnastamme syntyy eri sidosryhmille. Arvonluonnin periaate toteutuu esimerkiksi yhtiön ketjujen raaka-aineiden kotimaisuusasteen kasvattamisessa. Paikallinen hankinta lyhentää kuljetusmatkoja, mikä helpottaa tavarantoimittajien valvontaa ja vähentää päästöjä. Tuotot hankinnoista jäävät suomalaisille toimijoille, mikä luo työpaikkoja kotimaassa. Asiakkaat arvostavat kotimaista ruokaa ja saavat siitä mielihyvää. Yrittäjät myyvät mielellään tuotteita, joista he voivat olla ylpeitä ja joita asiakkaat arvostavat. 

Voit katsoa kuvaa tarkemmin täällä (sivu 15).

Uskomme, että jatkuva panostus vastuullisuuteen kasvattaa koko yhtiömme arvoa. Vastuulliset yritykset ovat houkuttelevampia palveluntarjoajia, työnantajia ja yhteistyökumppaneita. Vastuullisuustyö lujittaa asiakasuskollisuutta ja tuo uusia asiakkaita sekä on käsityksemme mukaan vaikuttanut positiivisesti esimerkiksi Kotipizza-ketjun myynnin kehitykseen ja Social Burgerjointin kasvuun. Kestävät arvot ja tavat myös toivat osaltaan yhteen Kotipizza Groupin ja Orkla-konsernin, johon liityimme vuonna 2019. Yrityskauppa auttaa meitä parantamaan maailmaa suupala kerrallaan.

Vastuullisuus on jatkuvaa kehitystä

Vastuullisuus on toteutunut jo kolme vuosikymmentä ravintolaketjujen operatiivisessa toiminnassa. Työ alkoi lain noudattamisesta, ruuan turvallisuudesta ja laadukkaista raaka-aineista. Nykyään siihen kuuluu paljon muutakin, kuten paikallinen ja läpinäkyvä hankinta, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä ihmisoikeuksista ja työhyvinvoinnista huolehtiminen toimitusketjussa ja ravintoloissa. Työhön osallistuvat yhä enemmän myös asiakkaat ja kumppanit.

Vastuullisuus muuttuu maailman ja liiketoiminnan mukana, eikä kehitys ole koskaan valmis. Yritysvastuun tarkasteleminen arvonluonnin näkökulmasta antaa meille mahdollisuuden nähdä onnistumistemme lisäksi sen, miten toimintaa tulee vielä kehittää – ja sitä teemmekin koko ajan. Vastuullisuus on matka, ei määränpää.

Vuonna 2019 käynnistyi työ vastuullisuusstrategian, -tavoitteiden ja niiden mittaamisen uudistamiseksi. Siinä laadittiin tiekartta toimenpiteistä, joissa huomioidaan kokonaisvaltaisesti vastuullisuuden osa-alueet ja kestävä kehitys. Työ aloitettiin Kotipizza-ketjusta ja se on määrä laajentaa myös muihin ravintolakonsepteihin. Vuoden 2020 alussa otettiin käyttöön Kotipizzan päivitetty vastuullisuusohjelma, jonka keskeiset teemat on esitetty oheisessa kuvassa.

Vastuullisuus on tekoja

Mission ohjaamana vastuullisuus perustuu konkreettisiin tekoihin kestävämmän liiketoiminnan hyväksi. Niitä toteuttavat Kotipizza-konsernin ja ketjujen hallinto, ravintoloiden yrittäjät ja työntekijät sekä ketjujen tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit. Suurimmat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, syntyvät juuri ravintolaketjujen toiminnassa – varsinkin Kotipizzassa, joka on ollut toiminnassa jo vuodesta 1987. Lue lisää vastuullisuustyöstämme täältä.

Lue lisää vuosien 2022, 2021, 2020 ja 2019 tärkeimmistä vastuullisuusteoista Vastuullisuus Kotipizzassa 2022 –Vastuullisuus Kotipizzassa 2021 –Vastuullisuus Kotipizzassa 2020 – ja Vastuullisuus Kotipizzassa 2019 -raportista