Yhtiökokousarkisto

yhtiökokous 2018

Kotipizza Group Oyj varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
Toimitusjohtajan vuosittainen katsaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2018
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokousasiakirjat:
Hallitukseen ehdotetut jäsenet
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 1.2.2017-31.1.2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.2.2017-31.1.2018
Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
Tilintarkastuskertomus
Vuosikertomus 2017
Tietosuojaseloste

Yhtiökokous 2017

Kotipizza Group Oyj varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2017
Toimitusjohtajan vuosittainen katsaus 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2017

Yhtiökokousasiakirjat:
Hallitukseen ehdotetut jäsenet
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 1.2.2016-31.1.2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.2.2016-31.1.2017
Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
Tilintarkastuskertomus
Vuosikertomus 2016

Yhtiökokous 2016

Kotipizza Group Oyj varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2016
Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokousasiakirjat:
Hallitukseen ehdotetut jäsenet
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 1.2.2015-31.1.2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.2.2015-31.1.2016
Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
Tilintarkastuskertomus
Vuosikertomus 2015