Yhtiökokous

ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 13.2.2019
Koitpizza Group Oyj Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2019
Kotipizza Group Oyj Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 12.2.2019

Yhtiökokousasiakirjat:

Kotipizza Group Oyj Hallitukseen ehdotetut jäsenet
Kotipizza Group Oyj Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Kotipizza Group Oyj Osakkeenomistajan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Kotipizza Group Oyj Tietosuojaseloste

 

tietoa yhtiökokouksista kotipizza groupissa

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Kotipizza Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla tai ainakin yhdessä Yhtiön hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukseen osallistuvat Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä kulloinkin riittävä määrä hallituksen jäseniä. Kotipizza Group Oyj:n tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus kokouksen asialistaksi. Yhtiökokouksessa säännönmukaisesti käsiteltävät asiat on eritelty Kotipizza Group Oyj:n yhtiöjärjestyksessä.

Osakkeenomistajien saataville asetetaan riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista jo ennen kokousta. Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla on vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta saatavilla kokouskutsu, kokoukselle esitettävät asiakirjat sekä päätösehdotukset kokoukselle.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan mainita kokouskutsussa. Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla ilmoitetaan tätä varten erikseen tarkka päivämäärä kutakin yhtiökokousta varten.

Yhtiökokouksen jälkeen Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuille asetetaan kahden viikon kuluessa kokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Kotipizza Group Oyj:n verkkosivuilla vähintään kolmen kuukauden ajan.