Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Kotipizza Group Oyj:llä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan.

Tilintarkastus käsittää konsernin kunkin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisältää lausunnon siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Tilintarkastajan palkkio maksetaan vuosittain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajana on 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajan palkkiot, tuhatta euroa

31.1.17 31.1.16 31.1.15 31.1.14

Lakisääteinen tilintarkastus

96 47 41 25

Muut neuvontapalvelut

25 173 32 35

Yhteensä

121 220 73 60

Tietoa Kotipizza Group Oyj:n tarkastusvaliokunnasta

Hallitus muodosti kokouksessaan 23.1.2017 tarkastusvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta tämän valvontavelvollisuuksien hoitamisessa liittyen Kotipizza Group Oyj:n raportointi- ja laskentaprosesseihin, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä sisäiseen tarkastukseen ja tilintarkastukseen. Tarkastusvaliokunnassa on kolme jäsentä. Hallitus nimittää vuosittain puheenjohtajan ja jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 31.1.2018 päättyvällä tilikaudella Virpi Holmqvist, Kim Hanslin ja Minna Nissinen, joka toimii puheenjohtajana. 

Voit tutustua tarkastusvaliokunnan työjärjestykseen täällä.