Sisäpiiri

Kotipizza Group Oyj sisäpiiriohje

Kotipizza Group Oyj (”Kotipizza”) noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa jäljempänä esitetyin Kotipizzaa koskevin täsmennyksin.

Kotipizzaa koskevat täsmennykset:

Sisäpiiriluettelot

Kotipizza pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, joilla toteutuessaan todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Kotipizzan rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten arvoon. Hanke eroaa selvästi yrityksen tavallisesta liiketoiminnasta laajuutensa tai luonteensa puolesta. Jokainen henkilö, joka saa hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Mikäli sisäpiiritietoa annetaan Kotipizza -konsernin ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), Kotipizza voi pyytää näitä tahoja ylläpitämään tarvittavaa sisäpiiriluetteloa tiedon saaneista. Hankeluetteloon merkitty henkilö ei saa ilmaista tällä olevaa sisäpiirintietoa ulkopuoliselle, käydä kauppaa tai tehdä liiketoimia Kotipizzan rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa.

Hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden lisäksi Kotipizza ylläpitää sisäpiiriluetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä.

Muut sisäpiiritilanteet

Kuka tahansa Kotipizzan työntekijä tai muu henkilö on sisäpiiritiedon käyttämistä, ilmaisemista ja tiedon pohjalta neuvomista koskevien kieltojen ja rajoitusten piirissä aina, kun hänellä on Kotipizzaa koskevaa sisäpiirintietoa myös sattumalta saatuna. Sisäpiiritietoa saanut henkilö ei saa ilmaista tällä olevaa sisäpiirintietoa ulkopuoliselle, käydä kauppaa tai tehdä liiketoimia Kotipizzan rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa.

Ilmoitusvelvollisuus

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Kotipizzan johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat omaan lukuunsa tehdyt Kotipizzan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät kaupat ja muut liiketoimet Kotipizzalle ja Finanssivalvonnalle viimeistään 3 työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Kotipizza tiedottaa yllä mainituista kaupoista ja liiketoimista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Kaupankäyntirajoitus

Yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Kotipizzan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin (suljettu ikkuna). Kyseinen ajanjakso alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisemista ja päättyy tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen.

Lisäksi Kotipizza velvoittaa, että Kotipizza taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät käy kauppaa tai toteuta omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Kotipizzan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin (suljettu ikkuna). Kyseinen ajanjakso alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisemista ja päättyy tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen.

Kaupankäynti on aina kiellettyä, mikäli henkilöllä on tiedossaan Kotipizzaa koskevaa sisäpiiritietoa.

Sisäpiiriasioiden hallinto

Kotipizzan sisäpiiriohje, joka on Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje ja tämä täsmennysasiakirja, on luettavissa yhtiön verkko- ja intranet-sivuilla. Kotipizza Group Oyj:llä on lisäksi sisäiset menettelytavat sisäpiiriohjeen tarkoittamassa hankkeessa.

Sisäpiirihallinnon tehtävät

Yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvat seuraavat tehtävät:
• yhtiön sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista
• sisäpiiriasioiden koulutus yhtiössä
• johtohenkilöitä koskevien ilmoitusten vastaanotto
• hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden laatiminen ja ylläpitäminen
• sisäpiiriasioiden valvonta (mm. Whistleblowing-järjestelmä)

Yhtiön sisäpiirivastaava on talousjohtaja.

Sisäpiirihallinto antaa tarvittaessa neuvontaa ja koulutusta sisäpiiriasioissa. Tästä huolimatta sisäpiiriläinen vastaa itse siitä, että hän noudattaa soveltuvia lakeja, määräyksiä ja ohjeita.

Voimaantulo

Kotipizzan sisäpiiriohje edellä kerrotussa muodossa on Kotipizzan hallituksen hyväksymä ja se on voimassa 3.7.2016 lukien.