Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on avustaa hallitusta sen valvontatehtävässä.

Kotipizza Groupilla ei tällä hetkellä ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä ja niinpä sisäisen tarkastuksen resursseja hankitaan sisäisen tarkastuksen palveluita tarjoavilta ulkoisilta palvelutuottajilta. Kotipizza Groupin hallitus on määritellyt sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet erillisessä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

Sisäisen tarkastuksen palveluntarjoaja avustaa hallitusta sen valvontatehtävässä hankkimalla tarkastustyön kautta tietoa Kotipizza Group -konsernin ja sen yksiköiden riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan riittävyydestä ja toimivuudesta. Sisäinen tarkastus arvioi tehtävässään resurssien käytön taloudellisuutta ja tehokkuutta, raportoinnin luotettavuutta, varojen turvaamista sekä säädösten, toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Väärinkäytösselvityksistä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle.