Corporate governance

Kotipizza Group sitoutuu hyvään hallintotapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla suosituksia hyvästä hallintotavasta. Kotipizza Groupin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Kotipizza Groupin toimintaa ohjaavat lisäksi yhtiössä vahvistettavat arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Kotipizza Group noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kesäkuussa 2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (jäljempänä koodi). Koodiin voi tutustua täällä. Jos Kotipizza Group poikkeaa koodin suosituksesta, se selostaa poikkeuksen ja perustelee sen.

Ilmoitukset mahdollisista väärinkäytöksistä

Jos havaitset väärinkäytöksiä, jotka liittyvät Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR), Kotipizza Groupin toimintaperiaatteisiin tai lakien vastaiseen toimintaan, lähetä sähköpostia Kotipizza Groupin eettisen raportoinnin tiedonantokanavaan osoitteeseen kotipizzawhistleblow (a) kotipizzagroup.com.