Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Kotipizza Group Oyj:llä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan.

Tilintarkastus käsittää konsernin kunkin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisältää lausunnon siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Tilintarkastajan palkkio maksetaan vuosittain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajana on 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajan palkkiot, tuhatta euroa

31.1.17 31.1.16 31.1.15 31.1.14

Lakisääteinen tilintarkastus

96 47 41 25

Muut neuvontapalvelut

25 173 32 35

Yhteensä

121 220 73 60