Konsernin rakenne

Kotipizza Group Oyj on Kotipizza Group -konsernin emoyhtiö. Konsernissa on kolme emoyhtiön suoraan omistamaa tytäryhtiötä: Kotipizza Oyj, Helsinki Foodstock Oy ja Chalupa Oy. Chalupa Oy on Kotipizza Group Oyj:n 60 prosenttisesti ja Think Drinks Oy:n 40 prosenttisesti omistama yhteisyritys. Konserniyhtiöistä vain Kotipizza Oyj:llä, Helsinki Foodstock Oy:llä ja Chalupa Oy:llä on operatiivista toimintaa.